PRÁVĚ JSME V PROCESU

Od středy 29.6., 20:00 do středy 6.7. malujeme další obraz kolektivního vědomí. Stream probíhá na našem youtube kanálu Nevzdělanci. Připojte se do procesu svými nápady, myšlenkami a hlavně sny.

PROCESISTÉ

„PROCESISMUS je výtvarný směr, přesahující jedince, jakožto individuálního autora.“

Jsme umělecké uskupení tří malířů. Během našeho spolubydlení, žití a fungování v ateliéru jsme postupně pracovali na mnoha společných projektech. Za první dva roky jsme založili uměleckou galerii Nevzdělanci, vybudovali Youtube kanál, natočili seriál z prostředí ateliéru, vytvořili nejúspěšnější malířské tutoriály na českém internetu, podcast o umění, uskutečnili spousty výstav, kurzů, akcí… No a v neposlední řadě vymysleli a ustanovili nový výtvarný směr a namalovali spoustu obrazů. A to teprve začínáme. Ale to nejdůležitější na tom všem je, že se u toho hrozně bavíme.

malíři Václav Kovář, Jan Simandl, Adam Windsor

PROCESISTÉ

„PROCESISMUS je výtvarný směr, přesahující jedince, jakožto individuálního autora.“

Jsme umělecké uskupení tří malířů. Během našeho spolubydlení, žití a fungování v ateliéru jsme postupně pracovali na mnoha společných projektech. Za první dva roky jsme založili uměleckou galerii Nevzdělanci, vybudovali Youtube kanál, natočili seriál z prostředí ateliéru, vytvořili nejúspěšnější malířské tutoriály na českém internetu, podcast o umění, uskutečnili spousty výstav, kurzů, akcí… No a v neposlední řadě vymysleli a ustanovili nový výtvarný směr a namalovali spoustu obrazů. A to teprve začínáme. Ale to nejdůležitější na tom všem je, že se u toho hrozně bavíme.

malíři Václav Kovář, Jan Simandl, Adam Windsor

PROCESISTÉ

„PROCESISMUS je výtvarný směr, přesahující jedince, jakožto individuálního autora.“

Jsme umělecké uskupení tří malířů. Během našeho spolubydlení, žití a fungování v ateliéru jsme postupně pracovali na mnoha společných projektech. Za první dva roky jsme založili uměleckou galerii Nevzdělanci, vybudovali Youtube kanál, natočili seriál z prostředí ateliéru, vytvořili nejúspěšnější malířské tutoriály na českém internetu, podcast o umění, uskutečnili spousty výstav, kurzů, akcí… No a v neposlední řadě vymysleli a ustanovili nový výtvarný směr a namalovali spoustu obrazů. A to teprve začínáme. Ale to nejdůležitější na tom všem je, že se u toho hrozně bavíme.

malíři Václav Kovář, Jan Simandl, Adam Windsor
obraz výtvarného stylu Procesismus noční

DÍLO

„PROCESISMUS v sobě kombinuje hloubku i lehkost, humor a nadhled.“

Výtvarné umění je spíše intimní činnost a projev individuality, proto je takové spojení více výtvarníků celosvětově velmi ojedinělý jev. Věříme ale, že spojením více individualit můžou vznikat obrazy, které by jedinec nikdy nedokázal vytvořit.  Velkoformátové obrazy (3×2,2 m) jsou malované improvizovaně a celý, několikadenní (až týdenní) proces je skrz live-stream nebo osobní setkání otevřen všem divákům. Díky tomu vznikají díla kolektivního vědomí. Tento jedinečný postup malby, kdy je proces otevřen „směrem ven“ a malíři jsou spíše média kolektivní mysli, místo aby pro ně byla malba jen prostředek k seberealizaci, jsme nazvali PROCESISMUS. Aktuálně pracujeme na kolekci 12 obrazů. Téma a proces tvorby každého z nich budou vždy jedinečné. Celá série bude tvořit ucelenou výstavu. Zde lze zakoupit tisky zmíněných obrazů – i díky tomu budeme moct dále společně tvořit.

DÍLO

obraz výtvarného stylu Procesismus noční

„PROCESISMUS v sobě kombinuje hloubku i lehkost, humor a nadhled.“

Výtvarné umění je spíše intimní činnost a projev individuality, proto je spojení více výtvarníků celosvětově velmi ojedinělý jev. Věříme ale, že spojením více individualit můžou vznikat obrazy, které by jedinec nikdy nedokázal vytvořit.  

obraz výtvarného stylu Procesismus noční

DÍLO

„PROCESISMUS v sobě kombinuje hloubku i lehkost, humor a nadhled.“

Výtvarné umění je spíše intimní činnost a projev individuality, proto je spojení více výtvarníků celosvětově velmi ojedinělý jev. Věříme ale, že spojením více individualit můžou vznikat obrazy, které by jedinec nikdy nedokázal vytvořit.  Velkoformátové obrazy (3×2,2 m) jsou malované improvizovaně a celý, několikadenní (až týdenní) proces je skrz live-stream nebo osobní setkání otevřen všem divákům. Díky tomu vznikají díla kolektivního vědomí. Tento jedinečný postup malby, kdy je proces otevřen „směrem ven“ a malíři jsou spíše média kolektivní mysli, místo aby pro ně byla malba jen prostředek k seberealizaci, jsme nazvali PROCESISMUS. Aktuálně pracujeme na kolekci 12 obrazů. Téma a proces tvorby každého z nich budou vždy jedinečné. Celá série bude tvořit ucelenou výstavu. Zde lze zakoupit tisky zmíněných obrazů – i díky tomu budeme moct dále společně tvořit.

ROZCESTNÍK

Vedle malby procesistických obrazů se věnujeme mnoha dalším projektům.

Můžeš se podívat na spoustu videí, poslechnout si podcast, podívat se na nějakou z našich výstav, sledovat nás na sociálních sítích, navštívit nás v ateliéru a investovat do naší NFT kolekce.

 

Přehrát video

CHCETE TAKOVÝ OBRAZ DOMA?

Kvalitní tisky na plátno, vyráběné pod naším dohledem na kvalitu a věrnost reprodukce vůči originálu. Námi podepsané, připravené na pověšení. Velikosti jsou od 110×80 do 160×120 cm.

AKTUALITY

První oficiální výstava procesistních obrazů. Kde jinde než v Liberci, kde žijeme a tvoříme. Při této příležitosti jsme uspořádali výstavní tour Libercem, která bude probíhat až do konce října. Budou vystaveny čtyři obrazy, přičemž každý bude viset v jiné kulturní instituci. První ze čtyř vystavených obrazů bude již od 10.6.2022 v Oblastní galerii Liberec. Všechny další informace budeme průběžně zveřejňovat na stránkách výstavy – sleduj Facebook a Instagram.

Nevzdělanci

Před dvěma lety jsme založili výtvarný spolek Nevzdělanci. Jedná se o exkluzivní galerii umění, kde lze zakoupit naše originální obrazy a zároveň také obrazy dalších kvalitních a námi oblíbených umělců.

-Malířský spolek, sdružující malíře samouky, kteří však opustili vody diletantství a vlastní pílí, prací a životní cestou se identifikují jako opravdoví malíři.

-Vznik spolku Nevzdělanců je odpovědí na zkostnatělý systém galerií, které posuzují umělce na bázi dosaženého vzdělání a výčtu známých ateliérů, kterými si malíř prošel, namísto opravdového posouzení jeho práce.

-Nevzdělanci jsou underground, nová scéna, nová krev a lidská alternativa současnému odlidštěnému umění.

-Nevzdělanci jsou opravdoví lidé, kteří žijí opravdové životy a pro své malířství si došli navzdory všemu a všem. A právě tato surovost namísto akademické bubliny jim dává schopnost oslovit širší veřejnost, která už nad pojmem „umění“ zlomila hůl.

-Nevzdělanci jsou možnou metou, cílem a výzvou pro všechny samouky, pro které malování není jen koníček, ale ústřední téma životní cesty.

-Propagace a mediální zviditelnění členů spolku a jejich práce.

-Natáčení videí, rozhovorů, procesů tvorby, komentování umění, minulého i současného.

-Zprůchodnění a hledání nových cest k prodeji, aukcím, výstavám a všeobecné podpoře všech členů spolku.

-Vytvoření nového subjektu na trhu s uměním, který na sebe otočí pozornost sběratelů a investorů.

-Schůze a společné schvalování či odmítání nových členů.

-Pořádání a účast na každoroční výstavě Salón.

-Bavit se, hrát si, tvořit.

-Salón je největší a nejdůležitější událost celého spolku. Je to možná i hlavní důvod proč vůbec být členem Nevzdělanců.

-Salón bude společná výstava, která bude v pravidelném termínu, jednou ročně.

-K tomu abychom Salón odlišili od všech ostatních výstav a vernisáží nám pomůže hned několik různých činitelů a specialit.

1. Každý člen bude mít přidělen určitý počet výstavních míst + mezi nimi jedno speciální pro jeden výjimečný obraz.

2. Všechny obrazy, které bude malíř vystavovat, musí být pro veřejnost úplně nové a namalované aktuální rok výstavy. Tudíž se nesmějí před výstavou nikde objevit. A to zejména na internetu, sociálních sítích, webových galeriích ani soukromých sbírkách čí blozích. Vše na výstavách musí být pro diváka nové.

3. Výstava potrvá měsíc a ani po tuto dobu nebudou díla internetově, tedy ani na stránkách Nevzdělanců, odtajněna. Do portfolia se zařadí až po ukončení výstavy a každý obraz bude označen certifikátem „Vystaven na Salónu 2019, 2020,…“ To dodá obrazům určitou prestiž a tedy i zvedne případnou tržní hodnotu.

4. Jedno výstavní místo každého umělce bude výjimečné. Bude opatřené plentou či závěsem, který bude obraz zakrývat až do doby „odhalení“ v průběhu vernisáže. Tento obraz by měl být to nejlepší, co malíř za uplynulý rok vytvořil a v podstatě to maximum snažení, ke kterému se bude jeho výtvarná tvorba toho roku upínat.

5. Obrazy se budou jeden po druhém odtajňovat za plné pozornosti publika po zahájení vernisáže. Tím vznikne jakési drama v podobě nervozity, očekávání, překvapení a následného wau efektu. Tento princip bude mít hned dva efekty. Jednak dodá celé výstavě úžasnou dramaturgii a spád, čímž jí naprosto odliší od všech ostatních, klasických a konvenčních výstav. A jednak vybudí v umělci to maximum, co dokáže ze sebe vydat, protože takovéto odhalení vlastní práce za plné pozornosti plného sálu nakládá na malíře maximum zodpovědnosti a touhy o dosažení toho nejlepšího výsledku jakého je schopen.

-Nevzdělanci jsou rovnoprávný, demokratický a otevřený spolek.

-Nevzdělancem se může stát pouze nestudovaný malíř, samouk. (neakademik)

-K přijmutí každého nového uchazeče se musí vyjádřit všichni členové spolku v demokratické volbě. Pokud by hlasování dopadlo 50/50 tak rozhoduje hlas předsedajícího člena spolku.

-Předseda spolku se bude vždy po roce měnit, také formou hlasování.

-Každý uchazeč musí předložit pět obrazů, které byly malovány, ne déle než před rokem, k posouzení členům spolku. Nesmí se jednat o kopie, ale o skutečnou autorskou tvorbu.

-V případě že uchazeč neuspěje, tak se může znovu ucházet o členství, ne dříve než rok poté, s novou tvorbou.

-Každý nově přibraný člen spolku bude mít titul Nevzdělanec čekatel. Na prvním Salónu odmítnutých ještě nebudou mít čekatelé svou vlastní výstavní plochu, ale budou mít svou sekci, kde budou vystavovat společně, jako „nová krev“. Teprve absolvováním svého prvního Salónu, se čekatelé automaticky stávají právoplatnými Nevzdělanci. (Na prvním Salónu bude výjimka, protože všichni vystavovatelé budou již založením spolku automaticky rovnou Nevzdělanci)

-Případní adepti mohou být schvalováni i bez jejich vědomí. A to tak, že potenciálního nového člena nominuje a doporučí některý z členů. Pokud by takový „uchazeč“ byl spolkem schválen, bude osloven s možností přidat se do spolku bez dalších obstrukcí a schvalovacích procesů.

-Všichni členové spolku platí pravidelný příspěvek pro správu webu, nutnou administraci a další výdaje spojené s Nevzdělanci. Na výši příspěvku, jeho pravidelnosti a všem okolo se spolek dohodne na první schůzi a pak v průběhu dle potřeb a vývoje spolku.

-Členství kohokoliv ze spolku lze zpochybnit a zrušit, ale pouze po spravedlivé hlasování. Důvodem pro hlasování o vyloučení člena je buď zpochybnění jeho tvorby jiným členem, nedodržování pravidel, nebo špatný přístup a vystupování umělce, které by mohlo poškodit celý spolek.

-Spolek a celá prestiž, tedy i úspěch bude záviset jen a jen na kvalitách jeho členů. Každý případný nový člen musí být tedy posuzován opravdu přísně a bez osobních vazeb, či sympatií. Za každého musí mluvit především jeho práce. Jedině tak můžeme být bráni opravdu vážně a jedině tak můžeme uspět.

zakladatel a první Nevzdělanec

Veen Václav Kovář

Podpoř nezávislé umění,

a pořiď si originální obraz z naší galerie, nebo se staň jejím mecenášem.

Co jsou Nevzdělanci?

Vznik spolku Nevzdělanců je odpovědí na zkostnatělý systém galerií, které posuzují umělce na bázi dosaženého vzdělání a výčtu známých ateliérů, kterými si malíř prošel, namísto opravdového posouzení jeho práce. Nevzdělanci jsou underground, nová scéna, nová krev a lidská alternativa současnému odlidštěnému umění.

Translate »