PROCESISMUS

„Obrazy plné obrazů.“

Procesismus je hra, jako sám život. 

Pojďte s námi, s lehkostí a radostí odhalovat tyto neviděné, přesto však přítomné světy.

Pokud se necháte vtáhnout do procesistických obrazů a přijmete hru, kterou nabítejí, začnete rozkrývat další vrstvy i po tom, kdy jste si mysleli, že už obraz dobře znáte.

PROCESISMUS

„Obrazy plné obrazů.“

Procesismus je hra, jako sám život. 

Pojďte s námi, s lehkostí a radostí odhalovat tyto neviděné, přesto však přítomné světy.

Pokud se necháte vtáhnout do procesistických obrazů a přijmete hru, kterou nabítejí, začnete rozkrývat další vrstvy i po tom, kdy jste si mysleli, že už obraz dobře znáte.

PROCESISTÉ

Malíři výtvarného stylu Procesismus.

„Malujeme novou kapitolu umění pro 21. století“

Na jednom díle se potkává několik malířů a jejich stylů s myšlenkami stovek myslí diváků, kteří jsou přímým účastníkem tvorby obrazu od jeho začátku po dokončení.

Zapojením diváků do procesu malby zaznamenáváme kolektivní vědomí a vytváříme mnohovrstevnatá díla, která přesahují možnosti jednotlivce.

Kolik je diváků, tolik je výkladů.

malíři Adam Windsor a Vaclav Kovář

PROCESISTÉ

Malíři výtvarného stylu Procesismus.

„Malujeme novou kapitolu umění pro 21. století.“

Na jednom díle se potkává několik malířů a jejich stylů s myšlenkami stovek myslí diváků, kteří jsou přímým účastníkem tvorby obrazu od jeho začátku po dokončení.

Zapojením diváků do procesu malby zaznamenáváme kolektivní vědomí a vytváříme mnohovrstevnatá díla, která přesahují možnosti jednotlivce.

Kolik je diváků, tolik je výkladů.

SPOLUPRACUJEME

Malíři výtvarného stylu Procesismus spolupracují s předním českým prodejcem výtvarných potřeb

Artikon je hrdým partnerem Procesistů a distributorem reprodukcí našich obrazů.

Podívejte se na připravované projekty.

SPOLUPRACUJEME

Malíři výtvarného stylu Procesismus spolupracují s předním českým prodejcem výtvarných potřeb

Artikon je hrdým partnerem Procesistů a distributorem reprodukcí našich obrazů.

Podívejte se na připravované projekty.

NAJDETE NÁS...

Sledujte Procesisty na sociálních sítích a youtube kanále Nevzdělanci.

NAJDETE NÁS...

Sledujte Procesisty na sociálních sítích a youtube kanále Nevzdělanci.

Translate »